Ochrana osobných údajov

Posledná aktualizácia: 2018-11-13. Na Github môžete vidieť minulé verzie našich zmluvných podmienok tu.

Spoločnosť Classcraft Studios Inc. („Classcraft“) berie súkromie svojich študentov, učiteľov a rodičov veľmi vážne. Spoločnosť Classcraft sa usiluje chrániť súkromie používateľov a zároveň poskytovať hodnotné a osobne prispôsobené vzdelávacie prostredie. Spoločnosť Classcraft prijala sľub Student Privacy Pledge (Sľub o ochrane súkromia študentov) ako verejný záväzok za zodpovedné zhromažďovanie a používanie údajov študentov. Okrem iného sme sa zaviazali zhromažďovať iba informácie o študentoch, ktoré sú potrebné na autorizované účely vzdelávania/školy, prípadne autorizované rodičmi/študentom, nepredávať osobné údaje študentov, nepoužívať informácie študentov na zacieľovanie reklám podľa ich správania ani neuchovávať osobné údaje študentov nad rámec časového obdobia potrebného na podporu autorizovaných vzdelávacích/školských účelov. Kompletný Sľub o ochrane súkromia študentov nájdete na adrese studentprivacypledge.org. Spoločnosť Classcraft vytvorila tieto Pravidlá ochrany súkromia, aby používateľov zrozumiteľnou formou informovala o tom, ako Classcraft využíva postupy správy osobných informácií vrátane informácií o tom, aké osobné informácie sa zhromažďuje a ako sa používajú. Ak majú používatelia akékoľvek otázky týkajúce sa našich Pravidiel ochrany súkromia, môžu kontaktovať spoločnosť Classcraft na adrese [email protected].

Školské prostredie

Keďže služba Classcraft je navrhnutá na hranie v skupine, množstvo informácií zhromaždených o učiteľoch a študentoch je určené na zdieľanie. Classcraft ukladá nasledujúce informácie, ktoré môžu učitelia a študenti zdieľať s triedou, kolegami alebo správou školy: – Meno učiteľa alebo študenta; – E-mailová adresa učiteľa alebo študenta; – Herné aktivity učiteľa alebo študenta; – Informácie o škole a triede; – Obsah vygenerovaný učiteľom (napríklad: príspevky, úlohy, kvízy atď.); – Správy a komentáre v hre. Berie sa na vedomie, že učiteľ je pánom hry aj učiteľom a že aktivity, informácie alebo komunikácia súvisiace s hrou alebo triedou môžu byť viditeľné učiteľom, študentom a ostatným osobám, ktoré sú fyzicky prítomné v triede. Niektoré informácie budú navyše dostupné pre ostatných učiteľov a správu školy alebo okresu (viac je uvedené v sekcii „Prístupové oprávnenia pre používateľ v službe Classcraft“ nižšie). Spoločne sa trieda, učiteľ a školská a okresná správa v tomto dokumente označujú ako „Školské prostredie“. Zdieľanie informácií uvedených vyššie je teda tiež predmetom pravidiel ochrany súkromia príslušných vzdelávacích inštitúcií. Ak majú používatelia akékoľvek otázky týkajúce sa zdieľania týchto informácií, Classcraft odporúča, aby kontaktovali príslušné vzdelávacie inštitúcie. Služba Classcraft implementovala bezpečnostné opatrenia, aby zabezpečila, že tieto údaje nebudú zdieľané mimo Školského prostredia s výnimkou prípadov uvedených v týchto Pravidlách ochrany súkromia.

Zhromaždené informácie

1. Osobné informácie
Classcraft zhromažďuje osobné informácie na nasledujúce účely: – prihlasovanie do aplikácie; – predaj a fakturácia; – prevádzkovanie hry; – komunikácia v hre; – odovzdávanie prác a dokončovanie úloh v aplikácii; – účasť na učiteľských fórach; – kontaktovanie zákazníckej podpory; – marketing a pochopenie správania používateľov (iba učitelia a rodičia); – adresy IP pre správy a komentáre (sledované iba na žiadosť školskej správy a iba na bezpečnostné účely).

Informácie zhromaždené pre účty UČITEĽOV môžu zahŕňať: – e-mailová adresa; – dodacia a fakturačná adresa; – údaje o referenciách, ak učitelia odporučia Classcraft iným učiteľom; – typy prehliadačov a zariadení; – informácie o škole a triede; – podrobnosti nákupu a platby; – údaje o hraní hier; – obsah vygenerovaný učiteľom (napríklad: príspevky, úlohy, kvízy atď.); – správy a komentáre v hre; – prepojené účty učiteľov, ak sa učiteľ spája s ostatnými učiteľmi; – známky úloh; – aktivita používateľov (napríklad: prihlásenia, zobrazené stránky, dokončené kroky nastavenia účtu atď.).

Informácie zhromaždené pre účty RODIČOV môžu zahŕňať: – e-mailová adresa; – dodacia a fakturačná adresa; – typy prehliadačov a zariadení; – podrobnosti nákupu a platby; – údaje o hraní hier; – správy v hre; – aktivita používateľov (napríklad: prihlásenia, zobrazené stránky, dokončené kroky nastavenia účtu atď.).

Informácie zhromaždené pre účty ŠTUDENTOV sú obmedzené na: – používateľské meno (toto je voliteľné, ak tak učiteľ rozhodne); – e-mailové adresy (toto je voliteľné, ak tak učiteľ rozhodne); – krstné meno a priezvisko (toto je voliteľné, ak tak učiteľ rozhodne); – priradené triedy, učitelia a rodičia; – Údaje o hraní hier (príklad: udelenie alebo odobratie XP, AP, HP, GP, prispôsobenie avatarov a používanie schopností v hre, cvičenie zvierat atď.); – Známky za úlohy (toto je voliteľné, ak tak učiteľ rozhodne); – Správy a komentáre v hre; – Obsah generovaný používateľmi (napríklad: úlohy, odpovede na kvízy atď.).

Informácie zhromaždené pre návštevníkov verejnej stránky www.classcraft.com môžu zahŕňať: – zobrazenia stránky; – odkazy, na ktoré sa kliklo; – zdroje odporúčaní; – krajinu a mesto. Classcraft nezhromažďuje nasledujúce údaje: – fyziologické a biometrické údaje; – informácie o bezplatnom alebo obmedzenom stave obedu; – zoznamy kontaktov používateľov ani zoznamy priateľov.

Cookies sú malé dátové súbory, ktoré sa bežne ukladajú vo vašom zariadení, keď používate webové stránky a online služby. Často sa používajú na zabezpečenie fungovania webových stránok alebo na ich efektívnejšie fungovanie a tiež na poskytnutie informácií na tvorbu prehľadov a pomoc so službami alebo ich prispôsobením. Existujú tiež ďalšie podobné technológie ako cookies, ktoré môžu ukladať vo vašom zariadení malé množstvo údajov („miestne úložisko“). Classcraft používa nasledujúce typy súborov cookie a miestne úložisko (v tejto sekcii spoločne označované ako „Cookies“); – Cookies týkajúce sa výkonnosti a funkcie: Tieto Cookies nie sú nevyhnutne dôležité, no pomáhajú nám prispôsobiť a zlepšiť dojem používateľov. Môžu nám napríklad pomôcť zapamätať si vaše predvoľby a zabezpečia, že nebudete musieť znova zadávať svoje údaje viac než raž, prípadne umožnia uložiť vaše ID a heslo, aby ste ich nemuseli zadávať zakaždým, keď budete používať naše služby. – Reklamné Cookies: Tieto Cookies používajú informácie o vašej návšteve, ako sú napríklad vami navštívené stránky, vaše používanie našich služieb alebo vaša odpoveď na reklamy a e-maily. Tieto informácie nám umožnia zabezpečiť dojem používateľov, ktorý pre vás bude relevantnejší. Reklamné Cookies sa NIKDY nepoužívajú na zacielenie reklamy na študentov. Ak si prajete deaktivovať používanie Cookies, môžete tak urobiť v ponuke predvolieb svojho softvéru prehliadača, a to buď vypnutím súborov Cookies, alebo používaním režimu Inkognito prehliadača pri používaní našich služieb.

Ako Classcraft Zaobchádza so zhromaždenými informáciami?

Zhromaždené informácie sa používajú na nasledujúce účely: – umožňujú učiteľovi spravovať a hrať hru; – umožňujú členom triedy hrať hru; – umožňujú vykonávať aktivity súvisiace s obsahom triedy, úlohami a komunikáciou; – umožňujú rodičom hrať hru s deťmi; – umožňujú učiteľom, študentom a rodičom porovnávať výkon individuálnych študentov so súhrnnými výsledkami v triede príslušného študenta; – poskytujú analytické údaje pre učiteľov a správcov školy; – slúžia na účely podpory softvéru; – slúžia na fakturačné účely; – slúžia na marketingové účely (iba pre učiteľov a školy). Classcraft má online predajňu na adrese shop.classcraft.com, kde predáva tovar, ako sú plagáty a nálepky, ktoré sa dajú používať v triedach, respektíve ako ceny, prípadne darčeky. Táto stránka nie je propagovaná študentom ani rodičom. Služba Classcraft nezdieľa informácie umožňujúce identifikáciu osôb mimo školského prostredia s výnimkou účelov uvedených v tomto dokumente bez toho, aby od príslušného jednotlivca najskôr nezískala výslovný súhlas. Študenti vo svojom účte predvolene vidia herné udalosti pre ostatných študentov v ich triede. Učiteľ môže informácie viditeľné pre ostatných študentov obmedziť: na princípe triedy, môže skryť dôvody získania alebo straty bodov a tiež obmedziť viditeľnosť iba na členov tímu študenta (za účelom možnosti hrania hry) Rodičia, ktorí sa prihlásia do hry, nezískajú prístup k informáciám umožňujúcim identifikáciu osôb pre žiadneho študenta okrem ich dieťaťa. Zhromaždené informácie v súhrnnej podobe, ktoré neumožňujú identifikáciu jednotlivých používateľov, sa používajú na nasledujúce účely: – štatistické účely; – výskum; – strategický vývoj a manažment firmy; – marketingové účely týkajúce sa služby Classcraft; – účely zákazníckej podpory.

Prístupové oprávnenia používateľov služby Classcraft

Učitelia získavajú prístup k údajom študentov vo svojich triedach a prístup k údajom študentov pre študentov vo svojich triedach. Vďaka možnosti viacerých tried môžu učitelia z rovnakej školy vidieť meno, používateľské meno a triedu postavy študentov, ktorí sú v triedach prepojených s ich triedou, no nemajú prístup k ostatným údajom študentov mimo svojej vlastnej triedy. Správcovia školy tiež môžu mať prístup k týmto údajom. Študenti získavajú prístup k svojim osobným údajom, svojim údajom o hre v tímoch, všetkom obsahu zverejnenom ich učiteľom v systéme obsahu triedy, komentároch ostatných študentov v systéme obsahu triedy a tiež k akýmkoľvek údajom, ktoré si zobrazí učiteľ pred celou triedou. Predvolene vidia študenti herné udalosti pre ostatných študentov v triede vo svojich účtoch. Učiteľ môže obmedziť informácie viditeľné ostatný študentom: na princípe triedy môže skryť dôvody získania a straty bodov a tiež obmedziť viditeľnosť iba na študentových členov tímu (aby mohli hrať hru). Rodičia získavajú prístup k údajom týkajúcim sa ich dieťaťa, učiteľa ich dieťaťa a súhrnných údajov pre triedu ich dieťaťa. Príspevky vo fórach učiteľov zahŕňajú meno a fotku učiteľa a sú dostupné verejne. Príspevky vo fórach učiteľov sa nepovažujú za súkromnú komunikáciu.

Záznamy študentov

Záznamy študentov sú vo vlastníctve a pod kontrolou školy a/alebo školského okresu. Študenti môžu prejsť k svojim záznamom študenta tak, že sa prihlásia do svojho účtu študenta. Rodičia študenta do 18 rokov môžu získať prístup k informáciám svojho dieťaťa cez účet rodiča prihlásením sa do účtu dieťaťa, kontaktovaním učiteľa alebo kontaktovaním spoločnosti Classcraft na adrese [email protected]. Na opravu akýchkoľvek nesprávnych informácií by ste mali najskôr upozorniť učiteľa alebo vedenie školy. V prípade, že učiteľ alebo škola nedokážu uskutočniť opravu, by sa mali rodičia obrátiť na spoločnosť Classcraft na adrese [email protected], ktorá bude následne spolupracovať s učiteľmi alebo školou na zjednodušení opravy akýchkoľvek nesprávnych informácií. Tretie strany nemajú povolený prístup k informáciám umožňujúcim identifikáciu osôb ani vzdelávacím záznamom či iným záznamom študentov s výnimkou prípadov popísaných v týchto Pravidlách ochrany súkromia, prípadne po predchádzajúcom získaní výslovného písomného súhlasu rodiča alebo študenta staršieho ako 18 rokov. V prípade, že by došlo k akémukoľvek neautorizovanému zverejneniu záznamov študenta, Classcraft upozorní školu, učiteľa, rodiča a študenta e-mailom do 3 dní od zistenia takéhoto neautorizovaného zverejnenia.

Žiadne propagovanie študentom ani rodičom

Classcraft nezdieľa údaje používateľov s tretími stranami na marketingové účely. Classcraft navyše nepoužíva údaje študentov na marketing akéhokoľvek druhu vrátane marketingu študentom a rodičom.

Odstránenie záznamov študenta

Nasledujúce záznamy študenta sa uchovávajú po dobu najviac 12 mesiacov po uskutočnení posledného záznamu do účtu študenta v hre: – informácie o hre študenta, ako sú XP, HP, AP, GP a všetky súvisiace údaje vrátane dátumov, popisov a bodových hodnôt; – analytické údaje o správaní študenta vrátane bodov, popisov a dátumov; – úlohy a všetky komentáre a príspevky študenta, ktoré študent pridal v systéme obsahu triedy; – akékoľvek iné informácie študenta, ktoré študent v nasledujúcich rokoch nebude používať. Avatary alebo zvieratá študentov spolu s informáciami o účte študenta sa ukladajú na obdobie najviac 36 mesiacov od posledného vstupu do účtu študenta v hre. Toto obdobie sme vybrali, aby bolo možné hrať Classcraft v po sebe nasledujúcich rokoch bez straty prístup k avatarom a zvieratám počas budúcich lekcií po obdobie najviac 36 mesiacov. Rodičia a študenti starší ako 18 rokov môžu požiadať, aby bol ich účet, účet ich dieťaťa, prípadne súvisiace informácie odstránené z databázy spoločnosti Classcraft tak, že sa obrátia na tím služby Classcraft na adrese [email protected].

Odstránenie záznamov rodičov a učiteľov

Záznamy rodičov budú uchované po obdobie najviac 36 mesiacov od posledného vstupu, ktorý vykoná jeden z účtov študentov ich detí. Toto obdobie bolo vybrané na uľahčenie zrýchlenej registrácie v službe Classcraft prostredníctvom vzdelávacieho systému dieťaťa. Osobné údaje učiteľov a akékoľvek údaje, ktoré ešte neboli odstránené a týkajú sa lekcií učiteľa, budú odstránené 5 rokov po ukončení aktivity ich účtu.

Regionálny súlad

1. Spojené štáty americké

FERPA

FERPA je skratka pre zákon Family Education Rights and Privacy Act (Zákon o právach a súkromí v oblasti vzdelávania rodín). Ide o americký federálny zákon, ktorý chráni súkromie vzdelávacích záznamov študentov. Hoci je tento zákon primárne nasmerovaný na vzdelávacie inštitúcie, pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Classcraft sú navrhnuté tak, aby zabezpečili údaje študentov v súlade so zákonom FERPA a umožňujú vzdelávacím inštitúciám používajúcim služby Classcraft byť v súlade so zákonom FERPA.

COPPA

COPPA je skratka pre Child Online Privacy Protection Act (Zákon o ochrane súkromia detí na internete). Ide o americký federálny zákon, ktorý chráni súkromie detí vo veku do 13 rokov. V rámci licenčnej zmluvy medzi spoločnosťou Classcraft a učiteľmi používajúcimi softvér Classcraft nesú učitelia zodpovednosť za získanie súhlasu rodičov, ak by bol v rámci zákona COPPA vyžadovaný. Classcraft učiteľom poskytuje informácie spolu so vzorovým dokumentom na získanie súhlasu od rodiča, ak by ho potrebovali. Ten je k dispozícii na adrese https://help.classcraft.com/hc/en-us/articles/218411437-Classcraft-and-COPPA.
2. Európska únia
Od 24. mája 2018 definuje Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) EÚ pravidlá týkajúce sa zhromažďovania, používania a uchovania osobných údajov občanov Európskej únie. Classcraft je plne v súlade s týmito pravidlami. Európska komisia rozhodla, že komerčné právnické osoby v Kanade je možno v rámci GDPR považovať za primerané, prípadne už poskytujúce postačujúcu ochranu osobných údajov. Ak chcete získať aktuálny zoznam krajín, kde je ochrana údajov považovaná za postačujúcu, navštívte webové stránky Európskej komisie. Classcraft spolupracuje iba so spracovateľmi údajov tretích strán v USA, ktorí sú certifikovaní v rámci Privacy Shield Framework zabezpečujúcom súlad s požiadavkami na ochranu údajov v EÚ, aby osobné údaje zostali v bezpečí a rešpektované.
3. Quebec
Práva používateľov nachádzajúcich sa v Quebecu sa riadia zákonom Act Respecting the Protection of Personal Information in the Private Sector (Zákon rešpektujúci ochranu osobných údajov v súkromnom sektore). K individuálnym súborom je možné získať prístup a upravovať ich s použitím vášho používateľského prihlasovacieho mena a hesla alebo podľa pokynov v sekcii dokumentu s názvom „Zmeny osobných údajov a prístup k nim“. Kancelárie spoločnosti Classcraft sa nachádzajú na adrese #220 - 165 Wellington. N, Sherbrooke, QC, J1H 5B9. Údaje sú uložené na serveroch spoločnosti Amazon v Spojených štátoch a Classcraft dodržiava 17. článok zákona týkajúci sa používania osobných údajov.

Pravidlá zabezpečenia

Classcraft používa spôsoby, ktoré predstavujú štandard v odvetví, na ochranu údajov svojich zákazníkov voči neautorizovanému používaniu a prístupu, úprave, nezákonnému alebo náhodnému zničeniu, prípadne strate. Je však potrebné poznamenať, že nie je možné poskytnúť 100 % záruku vzhľadom na nepretržité napredovanie technológií vírusov a hackovania. Classcraft preto nemôže niesť zodpovednosť za stratu alebo zmenu údajov. Kompletná kópia pravidiel ochrany súkromia spoločnosti Classcraft je dostupná na vyžiadanie na adrese [email protected].

Odkazy a integrácia tretej strany

Webové stránky Classcraft môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky. Classcraft sa snaží odkazovať iba na webové stránky, ktoré zdieľajú vysoké štandardy služby Classcraft, čo sa týka slušnosti, férovosti a integrity. Classcraft sa snaží zabezpečiť, aby boli tieto odkazy pre všetkých bezpečné, ale postupy týkajúce sa ochrany súkromia a zhromažďovania údajov na akejkoľvek prepojenej webovej stránke sú celkom nezávislé od spoločnosti Classcraft a tieto Pravidlá ochrany súkromia sa na ne nevzťahujú. Ostatné webové stránky, ktoré môžu obsahovať materiál nevhodný pre deti, môžu tiež odkazovať na služby Classcraft bez vedomia či súhlasu spoločnosti Classcraft. Classcraft nevyhnutne nepodporuje akékoľvek externé webové stránky a nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah, pravidlá či akcie týchto webových stránok. Softvér tretej strany môže byť integrovaný v službách Classcraft (napríklad Učebňa Google, Microsfot, Facebook alebo Twitter). Classcraft nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah, pravidlá alebo akcie týchto webových stránok a od služby Classcraft sú celkom nezávislé a tieto Pravidlá ochrany súkromia sa na ne nevzťahujú.

Obsah triedy

Učitelia aj študenti môžu uverejňovať príspevky v rôznych sekciách služby Classcraft. Medzi bežné príklad patria napríklad odkazy na videá hostené v službách YouTube alebo Vimeo, odkazy na Wikipediu alebo iné referenčné materiály atď. Je zodpovednosťou učiteľa zabezpečiť, aby bol tento obsah vhodný a neobsahoval odkazy na webové stránky, ktoré môžu narušiť súkromie ich študentov. Classcraft triedu nemonitoruje a za tento obsah nenesie žiadnu zodpovednosť. Softvér Classcraft obsahuje funkcie, ktoré učiteľom umožňujú monitorovať a kontrolovať všetok obsah zverejnený študentmi v ich triedach. Študenti navyše môžu nahlásiť nevhodné komentáre v službe Classcraft a ich učitelia na to automaticky dostanú upozornenie. Classcraft obsah triedy však aktívne nemonitoruje.

Zmeny osobných údajov a prístup k nim

Používatelia majú prístup k svojim osobným údajom prostredníctvom používateľského účtu Classcraft alebo kontaktovaním učiteľa či školskej správy. Používatelia si môžu tiež vyžiadať kópiu svojich osobných údajov alebo môžu upraviť akékoľvek nesprávne informácie odoslaním písomnej žiadosti na adresu [email protected]. Je potrebné poskytnúť nasledujúce informácie: – krstné meno a priezvisko; – e-mail; – telefónne číslo; – názov triedy a školy; – meno študenta a/alebo používateľské ID, respektíve používateľské meno; – meno učiteľa. Používateľa následne kontaktujte tím Classcraft na účely overenia. Používatelia môžu rovnakým spôsobom svoje osobné informácie aj napraviť a aktualizovať.

Zmena riadenia

V prípade, že by sa celá spoločnosť Classcraft alebo jej časť, prípadne aktíva stali vlastníctvom tretej strany alebo by s ňou boli zlúčené, osobné informácie, ktoré sme zhromaždili od používateľov, by boli jedným z aktív, ktoré by príslušná tretia strana prevzala alebo by jej boli prenesené. Tieto Pravidlá ochrany súkromia sa budú ďalej uplatňovať na vaše informácie a nadobúdateľ by mohol s vašimi osobnými údajmi zaobchádzať iba v súlade s týmito pravidlami (pokiaľ neodsúhlasíte nové pravidlá). Na akvizíciu vás upozorníme do tridsiatich (30) dní od dokončenia takejto transakcie tak, že to zverejníme na našej domovskej stránke alebo vám pošleme e-mail na e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli. Ak nebudete súhlasiť s tým, aby takáto nasledovnícka spoločnosť používala vaše osobné údaje, môžete požiadať o ich odstránenie zo spoločnosti. V nepravdepodobnom prípade, že spoločnosť Classcraft ukončí podnikanie, budú všetky údaje používateľov bezpečne odstránené do 12 mesiacov od ukončenia podnikania.

Zverejnenie informácií na zabezpečenie právnych povinností

Classcraft môže zverejniť osobné údaje, ak sa v dobrej viere domnievame, že takýto krok je nevyhnutný na zabezpečenie súladu so zákonom, ako je napríklad súdne predvolanie alebo iné súdne jednanie. Osobné informácie môže byť potrebné zverejniť v prípadoch, že sa v dobrej viere domnievame, že je to nevyhnutné na ochranu práv, majetku alebo bezpečia spoločnosti Classcraft, našich zamestnancov, našej komunity alebo ostatných, prípadne na zabránenie porušení našich Zmluvných podmienok alebo iných zmlúv. Zahŕňa to okrem iného výmenu informácií so spoločnosťami a organizáciami na ochranu pred podvodmi alebo odpovedanie na žiadosti vlády.

Zmeny a aktualizácie Pravidiel ochrany súkromia

Tieto Pravidlá ochrany súkromia sú účinné od 2018-11-13 a ich verzia je 1.4. Classcraft môže tieto Pravidlá ochrany súkromia príležitostne, a to výlučne na základe vlastného uváženia, aktualizovať, upraviť, pozmeniť a doplniť. V prípade, že by sme vykonali úpravy týchto pravidiel alebo súvisiacich Používateľských zmlúv, zverejníme upozornenie, ktoré sa vám zobrazí, keď sa prihlásite do hry a/alebo vám odošleme e-mail priamo na vašu adresu s kópiou nových dokumentov. Aktualizované Pravidlá ochrany súkromia a Používateľské zmluvy služby Classcraft budú zverejnené tiež na verejných webových stránkach Classcraft. Classcraft žiada používateľov, aby si aktualizované Pravidlá ochrany súkromia a/alebo Používateľské zmluvy skontrolovali, než budú pokračovať v používaní našich služieb. Ak používatelia nesúhlasia s aktualizovanými Pravidlami ochrany súkromia, môžu zrušiť svoj odber v súlade s Licenčnou zmluvou s učiteľmi, Zmluvnými podmienkami pre študentov a/alebo Zmluvnými podmienkami pre rodičov. Pokračujúce používanie služieb poskytovaných spoločnosťou Classcraft po tom, čo aktualizované Pravidlá ochrany súkromia nadobudnú účinnosť, bude predstavovať súhlas používateľa s aktualizovanými Pravidlami ochrany súkromia.

Súhlas so zhromažďovaním a spracovaním informácií

Prijatím Licenčnej zmluvy s učiteľmi, Zmluvných podmienok pre rodičov a/alebo Zmluvných podmienok pre študentov používatelia spoločnosti Classcraft výslovne poskytujú špeciálne vyhlásenie, že sa na základe vlastnej slobodnej vôle rozhodli udeliť spoločnosti Classcraft špecifické povolenie na zhromažďovanie, spracovanie a používanie osobných údajov v súlade s týmito Pravidlami ochrany súkromia a na používanie týchto údajov v súlade s tým, čo je uvedené v týchto Pravidlách ochrany súkromia. Používatelia navyše vyhlasujú, že sú si vedomí účelov, s ktorým Classcraft zhromažďuje, spracúva a používa takéto informácie, vedia, ako bude spracúvanie prebiehať, ako bude chránené súkromie používateľov a že majú povolenie svoj súhlas odvolať.

Kontakt

Pre Classcraft je obzvlášť dôležité, aby spoločnosť dokázala poskytovať služby zákazníkom a aby si udržala ich dôveru. Ak budú mať používatelia akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Pravidiel ochrany súkromia, môžu kontaktovať Classcraft na: E-mail: [email protected].