Classcraft funguje pretože:

Benefits
Podporuje motiváciu hráčov
prostredníctvom skutočných rizík a odmien.
Učí zmysluplnej spolupráci
zoskupením hráčov do tímov a dosiahnutím, že ich úspech je výsledkom spoločného úsilia.
Zlepšuje správanie v triede
zhernením vyučovania a vytvorením zábavnejšej atmosféry v skupine!

Ako to funguje

Nemeňte čo učíte, zdokonaľte spôsob ako to učíte.

Classcraft je bezplatná online vzdelávacia hra na hrdinov, ktorú hrajú pedagógovia aj hráči spoločne na hodine. Vďaka bežným konceptom známym z hier môžu hráči dosahovať úrovne, pracovať spoločne v tímoch a získavať schopnosti, ktoré majú reálny dopad na dianie v skupine. Svojou štruktúrou Classcraft pomáha zherniť akékoľvek existujúce učebné osnovy a transformovať spôsob, akým je vyučovanie zažívané počas roka.

Classroom

Hranie počas vyučovania

Počas jednej hodiny zaberie správa hry približne päť minút. Webová a iOS platformy Classcraft-u umožňujú pedagógom a hráčom jednoducho spravovať všetky prvky hry. Výučba prebieha klasicky zatiaľ čo hra so zbieraním bodov a využívaním schopností beží v pozadí. Classcraft je možné hrať na jednom počítači s projektorom alebo môže byť k dispozícii na tablete alebo notebooku pre každého hráča.

Skutočné riziká a odmeny

Classcraft je pre hráčov viac ako simuláciou, pretože problémy a odmeny v hre sa premietajú do skutočného sveta. Ak má hráč/študent dobré výsledky a pomáha tímovým spoluhráčom s domácimi úlohami, môže získať skúsenosti, ktoré sprístupňujú skutočné schopnosti ako možnosť jesť počas hodiny alebo položiť otázky počas testu. Za veľa oneskorených príchodov na hodinu zase hrozí poškola alebo dodatočná úloha. V Classcraft-e platí, že účasť je podmienkou na prežitie!

* Schopnosti a následky môže pedagóg/vedúci prispôsobiť.

iPhone

Typy Postáv

Na hranie Classcraft-u je potrebné, aby si každý hráč zvolil jednu z pomedzi troch rozličných typov postáv: Hraničiar, Mudrc alebo Bojovník. Každý typ má unikátne vlastnosti a schopnosti a je navrhnutý pre odlišný typ hry. Postavy sa dajú prispôsobovať ako hra napreduje a spoločníkov im môžu robiť zvieratá.

Tímy a Taktiky

Classcraft sa hrá v tímoch o počte päť až šesť hráčov počas celého roka. Takto sú aj hráči, ktorí sa bežne vyhábajú spoločnosti, motivovaní k práci v skupine, aby mali možnosť vyhrať v hre. Všetci členovia tímu majú prospech zo spoločnej snahy a učia sa tak zohľadňovať potreby ostatných predtým, než niečo v hre vykonajú.

Nástroje Vedúceho

Classcraft sa bezproblémovo zavádza do vášho systému práce na hodine.

  • Organizujte svoje zadania a materiály s interaktívnymi fórami.

  • Prideľujte body žiakom priamo na fóre za správne zodpovedanie otázok alebo vzájomnú výpomoc.

  • Dajte rodičom možnosť jasne vidieť nakoľko sa ich dieťa zapája do vyučovania s integorvanými analýzami žiakov.

Mac

Analýzy Hráčov a Interaktívne Fóra


Vyskúšajte hneď teraz zadarmo!