Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 2018-11-13. U kunt eerdere versies van onze voorwaarden hier bekijken op Github.

Bij Classcraft Studios Inc. ("Classcraft") staat de privacy van de studenten, leraren en ouders hoog in het vaandel. Classcraft wil de privacy van de gebruikers beschermen terwijl ze een persoonlijke en waardevolle leerervaring aanbiedt. Classcraft gebruikt de Privacybelofte voor Studenten als openbare toezegging dat ze de studentgegevens op verantwoorde wijze verzamelt en gebruikt. We zeggen onder andere toe dat we alleen studentinformatie verzamelen die vereist is voor geautoriseerde onderwijs-/scholingsdoelen, of indien geautoriseerd door de ouder/student, dat we persoonlijke informatie van studenten niet zullen verkopen, dat we informatie van studenten niet zullen gebruiken om gericht advertenties aan studenten aan te bieden en dat we persoonlijke informatie van studenten niet langer zullen bewaren dan nodig om aan de geautoriseerde onderwijs-/scholingsdoelen te voldoen. De volledige Privacybelofte voor Studenten is in te zien op studentprivacypledge.org. Classcraft heeft dit Privacybeleid ontwikkeld om gebruikers in algemene bewoording te informeren over het beheer van persoonlijke informatie door Classcraft, inclusief welke persoonlijke informatie wordt verzameld en hoe deze wordt verwerkt en gebruikt. Als gebruikers vragen hebben over ons Privacybeleid, kunnen ze contact opnemen met Classcraft via [email protected].

De schoolomgeving

Aangezien Classcraft is ontworpen om in groepen te worden gespeeld, is veel van de informatie die wordt verzameld over de leraren en de studenten bedoeld om te worden gedeeld. Classcraft slaat de volgende informatie op en de leraar en de studenten kunnen ervoor kiezen deze informatie te delen met hun klas, collega’s of schoolbestuur.
 • De naam van de student of leraar;
 • Het e-mailadres van de student of leraar;
 • De spelactiviteiten van de student of leraar;
 • Informatie over de klas en school;
 • Inhoud aangemaakt door leraren (bijvoorbeeld: berichten, opdrachten, toetsen, enz.);
 • Berichten en opmerkingen binnen het spel.
Er wordt van uitgegaan dat de leraar zowel leraar als spelleider is en dat activiteiten, informatie en communicatie in verband met het spel of de klas zichtbaar kunnen zijn voor de leraren, studenten en anderen die fysiek in het klaslokaal aanwezig zijn. Daarnaast is sommige informatie beschikbaar voor andere leraren of leden van het school- of districtsbestuur (Zie “Classcraft Toegangsprivileges voor Gebruikers hieronder). Gezamelijk wordt in dit document naar het klaslokaal, de leraren en het school- en districtsbestuur verwezen als de Schoolomgeving. Het delen van de bovenstaande informatie valt daarom dus ook onder het privacybeleid van de betrokken instellingen. Als gebruikers vragen hebben over het delen van deze informatie, raadt Classcraft aan dat deze gebruikers contact opnemen met de relevante onderwijsinstellingen. Classcraft heeft maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat deze gegevens niet buiten de Schoolomgeving worden gedeeld behalve zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.

Verzamelde informatie

1. Persoonlijke informatie
Classcraft verzamelt persoonlijke informatie om de volgende redenen:
 • Inloggen op de applicatie;
 • Verkoop en facturering;
 • Het uitvoeren van het spel;
 • Communiceren binnen het spel;
 • Het inleveren van opdrachten en het voltooien van taken binnen de applicatie;
 • Deelname aan de lerarenforums;
 • Contact met de klantenondersteuning;
 • Marketing en het begrijpen van het gedrag van gebruikers (alleen leraren en ouders);
 • IP-adressen voor berichten en reacties (alleen gevolgd op het verzoek van het schoolbestuur en dan alleen om veiligheidsredenen)

De informatie die wordt verzameld via LERAREN-accounts kan het volgende omvatten:

 • E-mailadres;
 • Verzend- en factuuradres;
 • Verwijzingsgegevens wanneer leraren Classcraft aan andere leraren aanbevelen;
 • Browser en soorten apparaten;
 • Informatie over de klas en school;
 • Aankoop- en betalingsgegevens;
 • Spelgegevens;
 • Inhoud aangemaakt door leraren (bijvoorbeeld: berichten, opdrachten, toetsen, enz.);
 • Berichten en opmerkingen binnen het spel;
 • Verbinden van lerarenaccounts wanneer de leraar verbinding maakt met andere leraren;
 • Huiswerkcijfers;
 • Gebruikersactiviteit (bijvoorbeeld: inloggegevens, paginaweergaven, voltooide stappen voor accountinstellingen, enz.).

De informatie die wordt verzameld via OUDERS-accounts kan het volgende omvatten:

 • E-mailadres;
 • Verzend- en factuuradres;
 • Browser en soorten apparaten;
 • Aankoop- en betalingsgegevens;
 • Spelgegevens;
 • Berichten binnen het spel;
 • Gebruikersactiviteit (bijvoorbeeld: inloggegevens, paginaweergaven, voltooide stappen voor accountinstellingen, enz.).

De informatie die wordt verzameld via STUDENT-accounts kan het volgende omvatten:

 • Gebruikersnaam (dit is optioneel als de leraar dit zo bepaalt);
 • E-mailadres (dit is optioneel als de leraar dit zo bepaalt);
 • Voor en achternaam (dit is optioneel als de leraar dit zo bepaalt);
 • Gekoppelde klassen, leraren en ouders;
 • Spelgegevens (bijvoorbeeld het toekennen of verwijderen van XP, AP, HP, GP, aanpassingen aan de avatars en het gebruik van krachten in het spel, het trainen van huisdieren, enz.);
 • Huiswerkcijfers (dit is optioneel als de leraar dit zo bepaalt);
 • Berichten en opmerkingen binnen het spel;
 • Inhoud aangemaakt door Studenten (bijvoorbeeld huiswerk, toetsantwoorden, enz.).

De informatie verzameld van bezoekers van de openbare website www.classcraft.com kan het volgende omvatten:

 • Paginaweergaven;
 • Koppelingen waarop is geklikt;
 • Verwijzingsbronnen;
 • Land en stad
Classcraft verzamelt de volgende gegevens niet:
 • Fysiologische biometrische gegevens;
 • Informatie over de status van de lunch (gratis of gesubsidieerd);
 • Lijsten van contactpersonen of vriendenlijsten van gebruikers.

2. Cookies
Cookies zijn kleine gegevensbestanden die vaak op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u websites en online diensten gebruikt. Ze worden veelvuldig gebruikt om websites goed of efficiënter te laten werken, naast het rapporteren van informatie en het personaliseren van de aangeboden diensten. Er zijn ook technologieën die lijken op cookies die kleine hoeveelheden gegevens op uw apparaat kunnen opslaan (“lokale opslag”). Classcraft gebruikt de volgende typen cookies en lokale opslag (gezamenlijk “Cookies”);
 • Prestatie- en functionaliteitscookies: Deze Cookies zijn niet essentieel maar helpen ons uw gebruikerservaring te personaliseren en te verbeteren. Bijvoorbeeld, ze helpen ons uw voorkeuren te herinneren en voorkomen dat u informatie meer dan eens moet invoeren, of herinneren uw gebruikersnaam en wachtwoord zodat u ze deze niet elke keer hoeft in te voeren wanneer u onze diensten gebruikt.
 • Marketingcookies: Deze cookies gebruiken informatie over uw bezoek zoals de bezochte pagina;s, uw gebruik van onze diensten of uw reacties op advertenties en e-mails zodat wij een meer relevante gebruikerservaring kunnen aanbieden. Marketingcookies worden NOOIT gebruikt om marketing of advertenties op studenten te richten.
Als u het gebruik van Cookies wilt uitschakelen, kan dit via de browservoorkeuren door Cookies uit te schakelen of door de privacymodus van uw browser te gebruiken wanneer u van onze diensten gebruik maakt.

Wat doet Classcraft met de verzamelde informatie?

Verzamelde informatie wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:
 • Om leraren in staat te stellen het spel te spelen en te beheren;
 • Om klasgenoten in staat te stellen het spel te spelen;
 • Om klasgerelateerde activiteiten mogelijk te maken zoals klasseninhoud, opdrachten en communicatie;
 • Om ouders in staat te stellen het spel met hun kind(eren) te spelen;
 • Om leraren, studenten en ouders in staat te stellen individuele prestaties te vergelijken met de geaggregeerde resultaten van de klas;
 • Om analytische gegevens te leveren aan de leraren en het schoolbestuur;
 • Ter ondersteuning;
 • Ter facturering, en
 • Voor marketingdoeleinden (alleen voor leraren en scholen). Classcraft heeft een online winkel op shop.classcraft.com waar ze merchandise zoals posters en stickers verkoopt voor gebruik in het klaslokaal of als prijzen of geschenken. Deze site is niet gericht op studenten of ouders.
Classcraft deelt geen identificeerbare persoonsgegevens buiten de schoolomgeving, behalve voor de in dit document gestelde doeleinden, zonder eerst schriftelijke toestemming van de betrokkene(n) te krijgen. Standaard kunnen studenten in hun account spelgebeurtenissen voor andere studenten zien. De leraar kan de zichtbaarheid van de informatie over andere studenten beperken: ze kunnen per klas de redenen voor het winnen of verliezen van punten verbergen of de zichtbaarheid beperken tot alleen teamgenoten van de student (voor speldoelen). Ouders die op het spel inloggen hebben geen toegang tot identificeerbare persoonsgegevens van studenten die niet hun kind zijn. Verzamelde informatie in geaggregeerde vorm, d.w.z. dat individuele gebruikers niet identificeerbaar zijn, wordt gebruikt voor de volgende doeleinden:
 • Voor statistische doeleinden;
 • Voor onderzoek;
 • Voor strategische ontwikkeling en business management;
 • Voor marketingdoeleinden verwant met Classcraft; en
 • Ter ondersteuning;

Classcraft toegangsprivileges van gebruikers

Leraren hebben toegang tot de studentgegevens van studenten in hun klassen en tot oudergegevens van de studenten in hun klassen. Met de multiklas-optie kunnen leraren op dezelfde school de namen, gebruikersnamen en karakterklassen van studenten in klassen die aan die van hen zijn gekoppeld zien, maar hebben ze geen toegang tot overige studentgegevens buiten hun eigen klas. Het schoolbestuur kan ook toegang hebben tot deze gegevens. Studenten hebben toegang tot hun persoonlijke informatie, de spelgegevens van hun team, alle inhoud geplaatst door hun leraar in het contentsysteem van de klas, opmerkingen van andere studenten in het contentsysteem van de klas, naast gegevens die door de leraar aan de hele klas worden getoond. Standaard kunnen studenten in hun account spelgebeurtenissen voor andere studenten zien. De leraar kan de zichtbaarheid van de informatie over andere studenten beperken: ze kunnen per klas de redenen voor het winnen of verliezen van punten verbergen of de zichtbaarheid beperken tot alleen teamgenoten van de student (voor speldoelen). Ouders hebben toegang tot gegevens die betrekking hebben op hun kind, de leraar van hun kind en tot geaggregeerde gegevens met betrekking tot de klas van hun kind. Berichten op het lerarenforum inclusief de naam en foto van de leraar zijn publiekelijk toegankelijk. Berichten op het lerarenforum worden niet gezien als een privégesprek.

Studentgegevens

Studentgegevens zijn het bezit van en staan onder het beheer van de school en/of het schooldistrict. Studenten hebben toegang tot hun gegevens door in te loggen op hun studentaccount. Ouders van studenten jonger dan 18 jaar hebben via het ouderaccount toegang tot de informatie van hun kinderen, door contact op te nemen met de leraar of met Classcraft via [email protected]. Correcties van foutieve informatie moet in eerste instantie verlopen via de leraar of het schoolbestuur. Als de leraar of de school de correctie niet kunnen uitvoeren, moeten ouders Classcraft inlichten via [email protected]. Classcraft neemt vervolgens contact op met de leraar of de school om de onjuiste informatie te corrigeren. Externe partijen hebben geen toegang tot identificeerbare persoonsgegevens of onderwijsgegevens of andere studentgegevens behalve zoals uiteengezet in dit Privacybeleid, of na het vooraf verkrijgen van expliciete, schriftelijke toestemming van de ouder of meerderjarige student. Als er op niet-geautoriseerde wijze studentgegevens openbaar worden gemaakt, zal Classcraft de school, de leraar, de ouders en de student hierover binnen 3 dagen na ontdekking van het voorval via e-mail inlichten.

Geen marketing aan Studenten en Ouders

Classcraft deelt geen gebruikersgegevens met derden voor marketingdoeleinden. Daarnaast gebruikt Classcraft studentengegevens niet voor marketing van welke aard dan ook, inclusief marketing gericht op studenten en op ouders

Verwijdering van Studentgegevens

De volgende studentgegevens worden niet langer dan 12 maanden na de laatste activiteit van het studentaccount in het spel bewaard:
 • Spelgegevens van studenten zoals XP, HP, AP, GP en alle relevante gegevens zoals data, omschrijvingen en puntenwaarden;
 • Gedragsanalytics van studenten, inclusief punten, omschrijvingen en data;
 • Studentopdrachten en alle opmerkingen en berichten door de student in het contentsysteem van het klaslokaal; en
 • Overige studentinformatie die niet mag worden gebruikt door toekomstige studenten.
Studentavatars en huisdieren worden samen met de accountinformatie van de student niet langer dan 36 maanden na de laatste activiteit van het studentaccount in het spel bewaard: De reden hiervoor is dat studenten die in jaren erna Classcraft spelen nog steeds toegang hebben tot hun avatars en huisdieren, tot een maximum van 36 maanden. Ouders en meerderjarige studenten kunnen een verzoek indienen om hun account of het account van hun kind en alle gerelateerde informatie te verwijderen uit de database van Classcraft door een bericht te sturen naar [email protected].

Verwijderen van ouder- en leraargegevens

Oudergegevens worden niet langer dan 36 maanden vastgehouden na de laatste toevoeging aan een van de studentenaccounts van hun kind(eren). Deze tijdsperiode is gekozen om een gestroomlijnd registratieproces voor Classcraft mogelijk te maken voor hun kinderen. Persoonlijke gegevens van leraren en gegevens die niet zijn verwijderd die betrekking hebben op de klassen van de leraar worden 5 jaar na hun laatste accountactiviteit verwijderd.

Regionale naleving

1. Verenigde Staten

FERPA

FERPA staat voor Family Education Rights and Privacy Act, een Amerikaanse federale wet die de privacy van onderwijsgegevens van studenten beschermt. Hoewel deze wet voornamelijk is gericht op onderwijsinstellingen, is het privacybeleid van Classcraft ontworpen om de studentgegevens te beveiligen conform FERPA en om het onderwijsinstellingen mogelijk te maken Classcraft in naleving van FERPA te gebruiken.

COPPA

COPPA staat voor Child Online Privacy Protection Act, een Amerikaanse federale wet die de privacy van kinderen jonger dan 13 jaar beschermt. Uit hoofde van de licentie-overeenkomst tussen Classcraft en de leraren die die Classcraft-software gebruiken, zijn de leraren verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen van ouderlijke toestemming indien dit vereist is onder COPPA. Classcraft levert informatie voor leraren aan naast een voorbeeldformulier voor ouderlijke toestemming mocht dit vereist zijn. Deze informatie en dit formulier zijn beschikbaar via https://help.classcraft.com/hc/en-us/articles/218411437-Classcraft-and-COPPA.
2. Europese Unie
Sinds 24 mei 2018 is in de Europese Unie de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht welke de regels vastlegt aangaande het verzamelen, gebruik en bewaren van persoonsgegevens voor burgers van de Europese Unie. Classcraft leeft deze regels volledig na. De Europese Commissie heeft bepaald dat commerciële entiteiten in Canada geschiktheid hebben onder de AVG of al voldoende gegevensbeveiliging bieden. Voor een bijgewerkte lijst landen waar de gegevensbeveiliging als voldoende wordt geacht, gaat u naar de Website van de Europese Commissie. Classcraft doet alleen zaken met externe gegevensverwerkers in de Verenigde Staten die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield Framework, wat naleving van de Europese eisen voor de bescherming van gegevens garandeert zodat de persoonlijke gegevens veilig zijn.
3. Quebec
Rechten van gebruikers die zich in Quebec, Canada, bevinden worden geregeld door de volgende wet: Act Respecting the Protection of Personal Information in the Private Sector. U kunt uw inlognaam en wachtwoord gebruiken om toegang te krijgen tot de individuele bestanden en om deze te wijzigen, of door de instructies in het gedeelte van het document met de titel “Changes to and Access to Personal Information”. Het kantoor van Classcraft is gelegen aan #220 - 165 Wellington. N, Sherbrooke, QC, J1H 5B9, Canada. Gegevens worden opgeslagen op servers van Amazon in de Verenigde Staten en Classcraft voldoet aan artikel 17 van de wet met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens.

Veiligheidsbeleid

Classcraft gebruikt de industriële normen om haar klantgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd(e) toegang en gebruik, wijziging, onwettige of onopzettelijke vernietiging of verlies. Het moet echter worden gezegd dat geen enkele beveiligingsmethode 100% gegarandeerd is vanwege de constante ontwikkelingen in virus- en hackingtechnologie. Daarom kan Classcraft niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verlies of de wijziging van gegevens. Een volledige versie van het Veiligheidsbeleid van Classcradt is op aanvraag beschikbaar via [email protected].

Koppelingen en integratie van derden

De Classcraftwebsite kan koppelingen naar andere websites bevatten. Classcraft probeert alleen te koppelen naar websites die de hoge normen voor gepastheid, eerlijkheid en integriteit met Classcraft delen. Classcraft probeert ervoor te zorgen dat al deze koppelingen veilig zijn voor alle leeftijden, maar de privacy en het verzamelen van gegevens op gekoppelde websites staan los van Classcraft en vallen niet onder dit privacybeleid. Andere websites die mogelijk materiaal bevatten dat niet gepast is voor kinderen kunnen ook koppelingen naar de Classcraftwebsite bevatten zonder medeweten of toestemming van Classcraft. Classcraft steunt externe websites niet noodzakelijk en Classcraft is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het beleid of het handelen van dergelijke websites. Externe software kan in Classcraft worden geïntegreerd (zoals Google Classroom, Microsoft, Facebook of Twitter). Classcraft is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het beleid of het handelen van deze websites en deze sites staan los van Classcraft en vallen niet onder dit privacybeleid.

Inhoud klaslokaal

Leraren en studenten kunnen in verschillende delen van Classcraft berichten plaatsen. Bijvoorbeeld koppelingen naar video’s op YouTube of Vimeo, koppelingen naar Wikipedia of ander referentiemateriaal, enz. Het is de verantwoordelijkheid van de leraar dat deze inhoud gepast is en geen koppelingen naar websites bevat die inbreuk kunnen maken op de privacy van de studenten. Classcraft controleert de inhoud van het klaslokaal niet en is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. De software van Classcraft heeft interne functies om de leraren in staat te stellen alle inhoud die studenten in hun klas plaatsen te controleren en te beheren. Daarnaast kunnen studenten ongepaste opmerkingen binnen Classcraft aangeven en de leraar ontvangt dan automatisch een melding. Classcraft controleert klaslokaalinhoud niet actief.

Wijzigingen van en toegang tot persoonlijke informatie

Gebruikers hebben via hun gebruikersaccount van Classcraft toegang tot hun persoonlijke informatie of door contact op te nemen met de leraar of het schoolbestuur. Gebruikers kunnen ook een kopie van hun persoonlijke informatie aanvragen en kunnen vragen onjuiste informatie te corrigeren door een schriftelijk verzoek in te dienen via [email protected]. De volgende informatie moet worden opgegeven:
 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Naam klas en school;
 • Studentnaam en/of gebruikers-ID en/of gebruikersnaam;
 • Naam leraar
Een lid van het Classcraftteam neemt vervolgens contact op met de gebruiker om de identiteit te verifiëren. Gebruikers kunnen via dezelfde procedure ook hun persoonlijke informatie corrigeren of bijwerken.

Eigendomsoverdracht

In het geval dat Classcraft of haar activa, deels of in het geheel, worden overgenomen door of gefuseerd met een externe partij, maakt de persoonlijke informatie die we van gebruikers hebben verzameld deel uit van de activa die aan die derde partij worden overgedragen. Dit Privacybeleid blijft van toepassing op uw informatie en de ontvanger kan uw persoonlijke informatie alleen behandelen conform dit beleid (tenzij u instemt met een nieuw beleid). We zullen u binnen 30 dagen na het voltooien van een dergelijke transactie informeren over deze acquisitie door middel van een bericht op onze startpagina of via een e-mail naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven. Als u geen toestemming geeft voor het gebruik van uw persoonsgegevens door een dergelijk extern bedrijf, kunt u een verzoek indienen bij het bedrijf om de informatie te verwijderen. In het onwaarschijnlijke geval dat Classcraft failliet gaat, wordt alle gebruikersinformatie binnen 12 maanden na het uitspreken van het faillissement op veilige wijze verwijderd.

Openbaarmaking van informatie om te voldoen aan juridische verplichtingen

Classcraft kan persoonlijke informatie openbaar maken als we te goeder trouw menen dat dit nodig is om te voldoen aan de wet, bijvoorbeeld om te voldoen aan een dagvaarding of ander juridisch proces. We moeten wellicht persoonlijke informatie openbaar maken als we, te goeder trouw, menen dat dit nodig is om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Classcraft, onze medewerkers, onze community, of anderen te beschermen, of om inbreuk op onze Algemene voorwaarden of andere overeenkomsten te voorkomen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties voor fraudebescherming of om te reageren op overheidsverzoeken.

Wijzigingen en updates van het Privacybeleid

Dit Privacybeleid is sinds 2018-11-13 van kracht en dit is versie 1.4. Classcraft kan dit Privacybeleid zo nu en dan en volledig naar eigen inzicht wijzigen, bijwerken, herzien, aanpassen en/of aanvullen. Als we dit beleid of gerelateerde Algemene gebruiksvoorwaarden aanpassen, ontvangt u een bericht wanneer u op het spel inlogt en/of sturen we u rechtstreeks een e-mail met een kopie van de nieuwe documenten. Het bijgewerkte Privacybeleid en de Algemene voorwaarden worden ook op het openbare gedeelte van de Classcraftwebsite geplaatst. Classcraft vraagt aan gebruikers om het bijgewerkte Privacybeleid en/of de bijgewerkte Algemene voorwaarden door te nemen voordat ze onze diensten weer gebruiken. Als gebruikers het bijgewerkte Privacybeleid niet willen accepteren, kunnen ze hun abonnement opzeggen conform de Algemene voorwaarden voor Leraren, Algemene voorwaarden voor Studenten en/of Algemene voorwaarden voor Ouders. Als de gebruiker de diensten geleverd door Classcraft na het van kracht worden van het bijgewerkte Privacybeleid blijft gebruiken, zal dit worden gezien als aanvaarding van het bijgewerkte Privacybeleid.

Toestemming voor het verzamelen en verwerken van informatie

Door de Licentieovereenkomst voor Leraren, de Algemene voorwaarden voor Ouders en/of Algemene voorwaarden voor Studenten te accepteren, verklaren gebruikers expliciet aan Classcraft dat ze uit vrije wil toestemming geven aan Classcraft om hun persoonlijke informatie te verzamelen, te verwerken en te gebruiken zoals uiteengezet in dit Privacybeleid en om deze informatie te gebruiken conform wat er in dit Privacybeleid wordt uiteengezet. Gebruikers verklaren verder dat ze zich bewust zijn van de doeleinden waarvoor Classcraft deze informatie verzamelt, verwerkt en gebruikt, hoe de verwerking wordt uitgevoerd, hoe de privacy van de gebruiker wordt beschermd en dat gebruikers hun toestemming te allen tijde mogen intrekken.

Contact

De dienstverlening van Classcraft aan haar gebruikers en het vertrouwen van haar gebruikers heeft de hoogste prioriteit voor Classcraft. Als gebruikers vragen hebben over dit Privacybeleid, kunnen ze contact opnemen met Classcraft via: Email: [email protected].